Tillverka egen stenålderskeramik

Leran till kärl som skall brännas i öppen eld eller primitiv ugn bör magras, dvs. blandas ut med t.ex. sand, för att hålla bättre. Förutom sand, kan också sådant som krossad granit, krossad sandsten, krossade ben, växtmaterial, asbestfibrer, djurhår, eller bränd krossad keramik (kallas chamotte i handeln) användas som magringsmedel. Magringsmedlet bör motsvara ca. 1/3 av lerans volym. Knåda leran tills magringsmedlet är jämnt fördelat och leran genomknådad, eftersom innestängda luftbubblor kan ställa till med problem i bränningen. Under stenåldern användes inga drejskivor, utan keramikkärl tillverkades vanligen genom tumning och ringling

Tumning

Forma leran till en boll som ryms i handen. Håll den i handflatan, och tryck ner andra handens tumme mitt i lerbollen. Snurra runt den i handen, tryck och dra samtidigt ut leran mellan tummen och fingrarna, så att hålet vidgas och en kruka formas. Se till att både botten och väggar blir så jämntjocka som möjligt.

Ringling

Rulla den genomknådade leran till långa korvar; ca. 1,5-2 cm. tjocka. Om du skall tillverka ett flatbottnat kärl, börja med att tillverka själva bottenplattan. Gör den ca. 1,5 cm. tjock. Ett spetsbottnat kärl kan byggas upp på en tummad, spetsig botten, eller ringlas hela vägen.

Rugga hela tiden upp de lerytor som skall ligga mot varandra med en spetsig pinne e.dyl. Stryk på lerslickers (lera uppblandad med vatten), och pressa/kleta ihop korvarna med fingrarna så att alla springor och sprickor försvinner.

Gör inte lerkärlen för tjocka. Tjockleken bör hålla sig under 1 cm. för att minska sprickrisken. Innan bränning skall keramiken torka långsamt i ca. 1 vecka, eller tills den är genomtorr. De första dagarna kan kärlen torka övertäckta, för att minska sprickrisken.

Bränning

Så här kan keramik brännas i öppen eld:

Tänd en eld, och ställ keramiken runt elden. Ställ först ner den så långt bort från elden, att det fortfarande är behagligt att hålla händerna där.

Flytta undan för undan keramiken närmare elden. Vrid och vänd på föremålen, så att de blir varma runt om. Det brukar ta ca. en timme tills de är alldeles intill elden.

Elden bör vid det här laget mer eller mindre ha brunnit ner till glöd. Raka ut glöden lite grand, och ställ ner keramiken i den.

Mata försiktigt på med ved och tunna pinnar runt om och mellan föremålen.

Elden ökas successivt på, tills ett stort bål omger keramiken. Håll elden igång under ca. 3 timmars tid, och låt den sedan långsamt brinna ut. Efter ytterligare några timmar, då keramiken svalnat så pass att den går att ta i med händerna, grävs den fram ur askan.