Forntid i Svansele
Karta över fynden kring Svansele
I området kring Skellefteälven i Svansele, i norra delen av Norsjö kommun, finns en riklig förekomst av kultur- och fornlämningar. Bland fornlämningarna märks särskilt lämningar efter stenåldersboplatser och fångstgropssystem.

Området kring Svansele är ännu inte fullständigt inventerat, men där finns ändå ett flertal intressanta fynd. Hit hör ett antal härdar vid Tallbergstjärnen och Anderstjärnen som indikerar att området förmodligen varit ett större boplatsområde, där flera familjer och generationer livnärt sig på jakt, fiske och insamling.

Fynden är omkring 7 000 år gamla, och är därför avsevärt äldre än de ca. 5 000 år gamla fynd som hittills registrerats i området nere vid Skellefteälven. Kartan visar fångstgropssystem och boplatser i närheten av Svansele.