FORNFYND FRÅN NORSJÖ KOMMUN
Samtliga fynd finns hos Skellefteå museum
Hacka av glimmerskiffer med skafthål
Inventarienummer SM 36

Storlek: 200x72x39 mm. Skafthålet är koniskt borrat och spräckt.

Hackan är funnen av Gustav Lundström i Kvammarnäs, 1/2 fot under jordytan på lappvall vid fäbodudden
Håleggad mejsel av skiffer
Inventarienummer SM 60

Storlek: längd 185 mm., 90x53x18 mm.

Hittad av M. Jakobsson, Bastutjärn på botten av Frängträskbäcken
Mejsel av svart skiffer
Inventarienummer SM 66.


Eggen är avbruten, och nuvarande storlek är: 135x52x35 mm.

Mejseln är hittad på en åker i Knösen.
Mejsel av grön porfyr
Inventarienummer SM 88.

Ena sidan av mejseln är välslipad, men i övrigt är mejseln grovt huggen. Storlek: 220x88x33 mm.

Mejseln är inlämnad till Skellefteå museum av Per Ant. Norén, Norsjö.
Bryne av svart lerskiffer
Inventarienummer SM 97

Storlek: 300x43x37 mm.

Brynet är funnet nära dammen mellan Norsjön och Vajsjön
Dolk av grågrön kvartsit
Inventarienummer SM 116

Storlek: 180x45x8.

Hittad vid Burnäsudden, och inlämnad till Skellefteå museum av Gustav Brandell, Norsjö.
Dolk av kvarts
Inventarienummer SM 7.502

Dolken är avbruten, 60 mm. lång och 50 mm. bred.

Inlämnad till Skellefteå museum år 1961 av Betty Bergmark, och funnen i ett potatisland på Knösen strax intill hennes gård i Norsjö by.
Hacka med skafthål
Inventarienummer SM 5.450

Storlek: 145x47x29.

Inlämnad till Skellefteå museum av flottningsinsp. Jonas Jonsson, Medle. Funnen i strandbrinken på södra sidan av Skellefte älv, strax väster om vargforsens kraftverk. Enligt traditionen har där funnits en spång över älven.
Gjutform för holkyxa
av Ananjinotyp i täljsten.
Inventarienummer SM 8.063

Funnen 1965 vid grävning för avlopp på Vajsjöbäckens västra strand, norr om byavägens bro över bäcken.