Älgjägarfolkets Viste
Entré till vistet.
Projektet Älgjägarfolkets Viste har som syfte att levandegöra delar av det kulturarv som fornlämningarna utgör för Norrlands inland. Detta sker genom uppbyggnad av ett forntidsviste, där besökare ges möjligheter att få en pedagogisk helhetsupplevelse av hur det var att leva på stenåldern.

Idégivare och projektledare för Älgjägarfolkets Viste - Roland Lindblom.

Vistet ska utformas så att besökare och grupper erbjuds kortare eller längre vistelser, där man får uppleva forntiden genom aktiviteter som tillagning av stenåldersmat, tillverkning av verktyg och annat hantverk.

Vistet skall också låta besökarna uppleva den lugna atmosfär som präglade forntida samhällen. En vistelse vid Älgjägarfolkets Viste skall ge intryck för livet.